TOTUL DESPRE ANALIZA DE RISC

Etape de lucru:

 1. Stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii şi evaluator, de regulă, la sediul societăţii evaluate;
 2. Semnarea contractului, de către ambele părţi, şi a angajamentul de confidenţialitate, de către evaluator;
 3. Stabilirea, de comun acord, a unui grafic de desfăşurare a activităţii;
 4. Stabilirea documentelor necesare evaluatorului pentru întocmirea raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică, pe care administratorul societăţii să le pună la dispoziţia acestuia;
 5. Efectuarea recunoaşterilor la obiectiv, de către evaluator, în prezenţa unei persoane care are acces la toate datele societăţii şi în toate spaţiile acestuia, precum şi primirea documentelor solicitate;
 6. Întocmirea de către evaluator a documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
 7. Stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii şi evaluator pentru prezentarea formei finale a documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 8. Semnarea, de către administratorul societăţii, a raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică privind luarea la cunoştinţă şi însuşirea recomandărilor făcute de către evaluator, precum şi a termenelor acestora;
 9. Predarea documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi întocmirea documentelor privind plata serviciului prestat.

Documente necesare evaluatorului:

 1. Certificatul de înregistrare a societăţii la ONRC;
  1. Actul de proprietate asupra terenului sau contractul de închiriere a spaţiului/terenului;
 2. Planul de pază;
 3. Proiectul sistemului tehnic de securitate;
 4. Schiţa obiectivului;
 5. Contractul de prestări servicii cu societatea specializată de pază;
 6. Contractul de prestări servicii de monitorizare şi intervenţie;
 7. Organigrama societăţii;
 8. R.O.I./R.O.F./politici de securitate;
 9. Situaţia evenimentelor infracţionale care au avut loc în ultimul an în societate;
 10. Asigurări de persoane/bunuri.

 

 

 

Sursa : www.analizariscbraila.ro