Ce firme au obligația obținerii acestui document până la 1 iulie 2018 ?

Unele entități au timp până la 1 iulie 2018 să realizeze analiza de risc

În prezent, potrivit legislației în vigoare, toate unitățile mai sus au obligația elaborării unei analize de risc la securitate fizică. Totuși, prin intermediul unei hotărâri adoptate la sfârșitul anului 2015 , GUVERNUL A AMÂNAT, pentru unele entități, obligația elaborării unui astfel de act până la data de 1 iulie 2018.
Mai precis, termenul limită pentru îndeplinirea acestei obligații a fost amânat, până pe 1 iulie 2018 numai pentru unitățile înființate până la data de 16 iunie 2012, în timp ce unitățile înființate după această dată au obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de la momentul începerii activității.

Mii de lei amendă pentru firmele care nu obțin analiza de risc

Este important de știut că firmele trebuie să efectueze o analiză de risc înaintea instituirii oricăror măsuri de securitate. Firmele care nu respectă obligația de a adopta măsurile de securitate prevăzute de Legea nr. 333/2003, în conformitate cu analiza de risc la securitatea fizică, riscă să fie amendate de către poliţişti, jandarmi, precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora.
„În cazul încălcării prevederilor articolului 2 alin (3) din Normele Metodologice 2012, respectiv obligaţia de adoptare a măsurilor de securitate prevăzute de Legea nr. 333/2003 în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin compentenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitate fizică , se aplică sancţiunile prevăzute de articolul 4 alin 1. lit. d din Hotărârea 301/2012, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei”.

Subcomisarul de poliție Răzvan Rădoi a explicat că în cazul în care o societate nu implementează măsurile recomandate în analiza de risc la securitatea fizică sau le implementează parţial „pot fi aplicate prevederile art. 2 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 (republicată), sancţionat de art. 4 lit. c) din HG nr. 301/2012 cu modificările şi completările ulterioare”. Concret, această contravenție se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Conform subcomisarului de poliție Răzvan Rădoi, modul de asumare și implementare a măsurilor stabilite prin analizele de risc la securitatea fizică se face „prin controalele efectuate de către poliţiştii cu atribuţii în domeniul sistemelor de securitate”.

 

Sursa : www.avocatnet.ro