HOME

Ce inseamna Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Activitatea desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea unei persoane ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora. Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Cui se adreseaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Fac obiectul analizei de risc la securitate fizica : Toate societăţile „…indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor.” Extras din Art. 2 (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 333 / 2003.

Este obligatorie Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

DA, toate societatile comerciale sunt obligate  sa contracteze un evaluator de risc, care sa realizeze contra cost analiza de risc la securitate fizica, astfel:

  • Societatile comerciale infiintate dupa data de 16.06.2012, au obligatia sa intocmeasca analiza de risc la securitate fizica la momentul inceperii activitatiii.
  • Societatile comerciale infiintate pana la data de 16.06.2012, au obligatia sa intocmeasca analiza de risc la securitate fizica pana la data de  01.07.2018.

Incalcarea prevederilor din legislatia specifica privind elaborarea si implementarea analizei de risc la securitatea fizica constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 RON.

Cine efectueaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Analizele de risc se efectuează de experţi  denumiti evaluatori de risc,  care trebuie sa fie înscrişi în RNERSF ( Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica).

Cand se efectueaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una din următoarele situaţii:

  1. cel puţin odată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
  2. în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
  3. în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

!!! NU EZITA !!!

SOLICITA CHIAR  ACUM O OFERTA COMPLETAND FORMULARUL ALATURAT IAR IN MAXIM 1 ORA VEI FI CONTACTAT PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE .

Analiza de risc la securitatea fizica este conditia strict necesara pentru depunerea spre avizare a planului de paza al unei unitati.

Instructiuni analiza de risc la securitate fizica


Price:
Category:     Product #:
Regular price:,
(Sale ends !)      Available from:
Condition: Good ! Order now!

by